BIP Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego

Telefon: 32 43 95 800
Fax: 32 43 95 810
Telefon Alarmowy: 998

Godziny urzędowania : całodobowo w systemie zmianowym