BIP Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.

ul. Św. Józefa 4
44-200 Rybnik

Kontakt:
Telefon alarmowy: 998
Centrala: 32 43 95 800

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej: mł. bryg. inż. Michał Sikora 

Telefon: 32 43 95 851