BIP Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku

Imię i nazwisko:  bryg. mgr inż. Wojciech Kruczek

Telefon: 32 43 95 800 Fax: 32 43 95 810  

Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w sekretariacie Komendy w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz dodatkowo we wtorki od 15:30 do 16:30 na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego.

W sprawach skarg i wniosków, Komendant Miejski PSP w Rybniku przyjmuje w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 14:00.