BIP Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (DZ. U. z 2019 poz. 1696) przekazuje dane koordynatora wyznaczonego do spraw dostępności:

Koordynator ds. dostępności

asp. Piotr Pawnik

Telefon: (32) 43 95 832

email: pawnik@rybnik.kmpsp.gov.pl