BIP Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Lp.

Powiat

Prowadzący zakład, siedziba, nr telefonu, faks, adres e-mail

Nazwa zakładu, siedziba, adres strony internetowej, nr telefonu/faksu, adres e-mail

Data zgłoszenia

1

miasto Rybnik

Energia Gaz Andrzej Kot i Wspólnicy Spółka Komandytowa,

Siedziba:

ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik

tel: 324226171

fax: 324226171

e-mail:

biuro@energiagaz.com

Energia Gaz Andrzej Kot i Wspólnicy Spółka Komandytowa,

Siedziba:

ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik

tel: 324226171

fax: 324226171

Str. Internetowa:

www.energiagaz.com

biuro@energiagaz.com

16.02.2016

2

miasto Rybnik

Polska Grupa Energetyczna Energia Ciepła S.A.

Siedziba:
budynek Skylight XII p. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa,

Tel: 225565300, 225565301,

e-mail: sekretariat.pgeec@gkpge.pl

Polska Grupa Energetyczna Energia Ciepła S.A. oddział w Rybniku

Siedziba:
ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik

Str. Internetowa: www.pgeenergiaciepla.pl/node/146

Tel. 327391000,

fax. 327391206

e-mail:

rybnik.pgeec@gkpge.pl

24.04.2018

 

3

miasto Rybnik

Eloros sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów

Tel: 327362064

Fax 327726115

e-mail: eloros@eleoros.pl

Zakład Produkcyjny Eloros sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Strefowa 22, 44-207 Rybnik

Str. Internetowa: www.eloros.pl

Tel. 73991910,

fax. 327391911

e-mail:

eloros@eloros.pl

14.09.2012

 

Informacja o planowanych kontrolach w zakładach stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową

Lp.

Powiat

Prowadzący zakład, siedziba,
nr telefonu, faks, adres e-mail

Nazwa zakładu, siedziba, adres strony internetowej, nr telefonu/faksu, adres e-mail

Data ostatniej kontroli

Data planowanej kontroli przez organ PSP

Szczegółowe informacje można uzyskać

1

miasto Rybnik

Energia Gaz Andrzej Kot i Wspólnicy Spółka Komandytowa,

Siedziba:

ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik

tel: 324226171

fax: 324226171

e-mail:

biuro@energiagaz.com

Energia Gaz Andrzej Kot i Wspólnicy Spółka Komandytowa,

Siedziba:

ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik

tel: 324226171

fax: 324226171

Str. Internetowa:

www.energiagaz.com

biuro@energiagaz.com

20.10.2017

19.11.2018

KM PSP w Rybniku
ul. Św. Józefa 4,

44-200 Rybnik.

Adres email:

psp@rybnik.kmpsp.gov.pl

tel. 324395800

 

2

miasto Rybnik

Polska Grupa Energetyczna Energia Ciepła S.A.

Siedziba:
budynek Skylight XII p. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa,

Tel: 225565300, 225565301,

e-mail: sekretariat.pgeec@gkpge.pl

Polska Grupa Energetyczna Energia Ciepła S.A. oddział w Rybniku

Siedziba:
ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik

Str. Internetowa: www.pgeenergiaciepla.pl/node/146

Tel. 327391000,

fax. 327391206

e-mail:

rybnik.pgeec@gkpge.pl

12.12.2017

 

03.12.2018

KM PSP w Rybniku

ul. Św. Józefa 4,

44-200 Rybnik.

Adres email:

psp@rybnik.kmpsp.gov.pl

tel. 324395800

 

3

miasto Rybnik

Eloros sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów

Tel: 327362064

Fax 327726115

e-mail: eloros@eleoros.pl

Zakład Produkcyjny Eloros sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Strefowa 22, 44-207 Rybnik

Str. Internetowa: www.eloros.pl

Tel. 73991910,

fax. 327391911

e-mail:

eloros@eloros.pl

22.12.2017

17.12.2018

KM PSP w Rybniku

ul. Św. Józefa 4,

44-200 Rybnik.

Adres email:

psp@rybnik.kmpsp.gov.pl

tel. 324395800

 

Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom przemysłowym (PZA)

Lp.

Powiat

Prowadzący zakład, siedziba,
nr telefonu, faks, adres e-mail

Nazwa zakładu, siedziba, adres strony internetowej, nr telefonu/faksu, adres e-mail

Data złożenia PZA

Data pozytywnego zaopiniowania PZA przez organ PSP

1

miasto Rybnik

Energia Gaz Andrzej Kot i Wspólnicy Spółka Komandytowa,

Siedziba:

ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik

tel: 324226171

fax: 324226171

e-mail:

biuro@energiagaz.com

Energia Gaz Andrzej Kot i Wspólnicy Spółka Komandytowa,

Siedziba:

ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik

tel: 324226171

fax: 324226171

Str. Internetowa:

www.energiagaz.com

biuro@energiagaz.com

09.03.2016

15.03.2016

2

miasto Rybnik

Polska Grupa Energetyczna Energia Ciepła S.A.

Siedziba:
budynek Skylight XII p. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa,

Tel: 225565300, 225565301,

e-mail: sekretariat.pgeec@gkpge.pl

Polska Grupa Energetyczna Energia Ciepła S.A. oddział w Rybniku

Siedziba:
ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik

Str. Internetowa: www.pgeenergiaciepla.pl/node/146

Tel. 327391000,

fax. 327391206

e-mail:

rybnik.pgeec@gkpge.pl

15.05.2014

 

29.05.2014

3

miasto Rybnik

Eloros sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów

Tel: 327362064

Fax 327726115

e-mail: eloros@eleoros.pl

Zakład Produkcyjny Eloros sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Strefowa 22, 44-207 Rybnik

Str. Internetowa: www.eloros.pl

Tel. 73991910,

fax. 327391911

e-mail:

eloros@eloros.pl

14.09.2012

28.09.2012