BIP Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Nabór do służby

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku nie prowadzi aktualnie naboru kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej.