BIP Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku

Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny

Naczelnik Wydziału: mł. asp. mgr Piotr Pawnik

Telefon: 32 43 95 832
Fax 32 43 95 810

Godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30