BIP Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku

Imię i nazwisko:  st. kpt. mgr Zbigniew Dyk

Telefon: 32 43 95 800 Fax: 32 43 95 810